„Když jsme před čtyřmi lety představili první Sport marketing potential research, věřili jsme, že má obrovský potenciál a že se stane důležitým pracovním nástrojem pro všechny, kteří to myslí ve sportovním marketingem vážně. Nemýlili jsme. Proto jsme se rozhodli výzkum realizovat znovu, abychom poznali, jak se české marketingové prostředí změnilo. A výsledky, které se opět opírají o erudici výzkumné agentury Millward-Brown, přináší velmi zajímavé závěry. Využijte naši studii i ve váš prospěch.“

Petr Lešek, managing director RAUL

„Výzkum Sport marketing research, který Vám společně se sportovně-marketingovou agenturou RAUL předkládáme, je hloubkovou sondou do sportovního marketingu v českém prostředí. Navazujeme tím na rozsáhlou studii z roku 2011 a můžeme tak srovnávat nejen současnou situaci, ale i vývoj trhu v čase. Díky dostatečně velkému vzorku dotázaných jsme mohli studii doplnit i o projekce na celou českou populaci, kvantitativní část nám zase umožnila nahlédnout „dovnitř“. Věříme, že pro vás bude nový výzkum nejen zajímavým čtením svým pohledem na celou problematiku, ale také rádcem při Vašem rozhodování.“

Petra Průšová, managing director Millward Brown CZ